Plantes

 

Tisane Verveine citronnée 20g

4,30 

   

Tisane Aspérule odorante 15g

4,30 

   

Tisane Ail des Ours 20g

3,80 

   

Tisane Bouleau 30g

3,80 

   

Tisane Monarde 10g

4,30 

 
 

Tisane Lierre Terrestre 30g

4,30 

   

Tisane Mauve 20g

4,30 

   

Tisane Bourgeon de Pin 30g

4,30 

   

Tisane Myrtilles (feuilles) 30g

4,30 

   

Tisane Camomille 20g

4,30 

 
 

Tisane Cynorrhodon 100g

4,30 

   

Tisane Mélisse 30g

3,80 

   

Tisane Ortie 30g

3,80 

   

Tisane Primevère 20g

4,30 

   

Tisane Menthe Bergamote 30g

3,80 

 
 

Tisane Aubépine 20g

4,30 

   

Tisane Cassis 30g

3,80 

   

Tisane Reine des Prés 30g

4,30 

   

Tisane Lavande 20g

4,30 

   

Tisane Achillée millefeuille 20g

4,30 

 
 

Tisane Bruyère 30g

4,30 

   

Tisane Sureau 20g

4,30 

   

Tisane Gentiane 30g

4,30 

   

Tisane Serpolet 30g

3,80 

   

Tisane Framboisier 30g

3,80 

 
 

Tisane Menthe Poivrée 30g

3,80 

   

Tisane Vigne rouge 40g

4,30 

   

Tisane Tilleul 30g

3,80 

   

Tisane Frêne 20g

3,80 

   

Tisane Thym citronné 30g

3,80 

 
 

Tisane Basilic 20g

3,80 

   

Tisane Origan 30g

3,80 

   

Tisane Ronce 30g

3,80 

   

Tisane Sauge 30g

3,80 

   

Tisane Menthe Douce 30g

3,80 

 
 

Tisane Thym 30g

3,80 

   

Tisane Prêle 30 g

3,80 

   

Tisane Romarin 30g

3,80 

   

Tisane Bouillon blanc 15g

4,30 

     
Chargement...