Plantes

 

Tisane Verveine citronnée 20g

4,30 

   

Tisane Aspérule odorante 15g

4,30 

   

Tisane Ail des Ours 20g

3,80 

   

Tisane Bouleau 30g

3,80 

   

Tisane Lierre Terrestre 30g

4,30 

 
 

Tisane Monarde 10g

4,30 

   

Tisane Myrtilles (feuilles) 30g

4,30 

   

Tisane Mauve 20g

4,30 

   

Tisane Bourgeon de Pin 30g

4,30 

   

Tisane Camomille 20g

4,30 

 
 

Tisane Cynorrhodon 100g

4,30 

   

Tisane Mélisse 30g

3,80 

   

Tisane Ortie 30g

3,80 

   

Tisane Primevère 20g

4,30 

   

Tisane Aubépine 20g

4,30 

 
 

Tisane Menthe Bergamote 30g

3,80 

   

Tisane Cassis 30g

3,80 

   

Tisane Lavande 20g

4,30 

   

Tisane Reine des Prés 30g

4,30 

   

Tisane Sureau 20g

4,30 

 
Chargement...